Kancelaria Notarialna
Sylwia Miłkowska

Notariusz

Notariusz Sylwia Miłkowska prowadzi kancelarię notarialną w Gdańsku od 2015 roku.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz Sylwia Miłkowska,jako osoba zaufania publicznego, czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

Rzetelność, staranność i posiadany zasób wiedzy notariusza gwarantują Państwu najwyższą jakość obsługi w zakresie dokonywanych czynności notarialnych. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Wszelkie informacje dotyczące czynności notarialnych (w tym o wymaganych dokumentach i kosztach czynności) możecie Państwo uzyskać nieodpłatnie, umawiając spotkanie informacyjne, telefonicznie lub drogą mailową.

W kancelarii zapewniamy dostęp do Internetu oraz możliwość podłączania do sieci bezprzewodowej (Wi-Fi).

Czynności notarialne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza akty notarialne;
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 3. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 4. podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;
 5. sporządza poświadczenia;
 6. spisuje protokoły;
 7. sporządza protesty weksli i czeków;
 8. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 9. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 10. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 11. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Dokumenty niezbędne do dokonania czynności notarialnej wraz z danymi stron oraz podstawowymi informacjami, dotyczącymi samej czynności, powinny być dostarczone do Kancelarii przed ustalonym z notariuszem terminem dokonania czynności notarialnej.

Opłaty

Uiszczenie wszelkich należności związanych z dokonaną czynnością notarialną powinno nastąpić niezwłocznie po jej zakończeniu, gotówką w kasie kancelarii.

Możliwe jest również uiszczenie należności przed dokonaniem czynności – przelewem na rachunek bankowy kancelarii – po wcześniejszym ustaleniu łącznej kwoty należności oraz po uzgodnieniu takiego sposobu zapłaty, przy czym rachunkiem właściwym dla rozliczeń bezgotówkowych jest rachunek prowadzony w ING Bank Śląski S.A. nr: 20 1050 1764 1000 0092 7038 8441.

Najbliższy bankomat znajduje się ok. 90 metrów od kancelarii – w biurowcu przy ul. Kartuskiej 5.

Lokalizacja

Kancelaria znajduje się w samym centrum Gdańska (dzielnica Śródmieście), przy ulicy Nowe Ogrody 37b/4.

WEJŚCIE DO BUDYNKU, w którym mieści się kancelaria znajduje się od strony parku (położonego naprzeciwko szpitala wojewódzkiego, u zbiegu ulic Nowe Ogrody i Powstańców Warszawskich).

PARKING:

 • nieodpłatnie – bezpośrednio przy ul. Strzeleckiej lub ul. Nowe Ogrody oraz za Szpitalem Wojewódzkim (Copernicus), przy ul. Pohulanka.
 • odpłatnie - parking przy biurowcu HAXO lub parking za szpitalem wojewódzkim, znajdujący się przy kościele pw. Chrystusa Króla i ul. Pohulanka.

lokalizacja

Jak dojechać

Skontaktuj się z nami!


Dane kontaktowe:

Kancelaria Notarialna Sylwia Miłkowska Notariusz

ul. Nowe Ogrody 37B/4
80-803 Gdańsk - Śródmieście (centrum)
NIP 604-012-84-36
notariusz@milkowska.gda.pl
58 500 82 46
571 343 866
nr rachunku bankowego: 20 1050 1764 1000 0092 7038 8441, prowadzony przez ING Bank Śląski S.A.


Kancelaria czynna:

PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK: 9:00 – 17:00

PIĄTEK: 8:30 – 16:00

Po wcześniejszym uzgodnieniu z notariuszem, istnieje również możliwość dokonania czynności notarialnej w innym terminie, w tym w soboty.

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (znane jako RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1). Podanie danych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, możliwość ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Notariusz Sylwia Miłkowska, prowadząca Kancelarię Notarialną w Gdańsku, przy ul. Nowe Ogrody 37B/4, NIP 604-012-84-36. Dane przesłane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.